W procesie spalania biomasy bilans emisji CO2 jest zerowy, ponieważ tyle się go emituje do atmosfery, ile rośliny pobierają w procesie fotosyntezy. W przypadku wielorocznych roślin energetycznych, ilość pochłanianego CO2 może nawet przewyższać ilość emitowanego dwutlenku węgla. Ze względu na znikomą ilość siarki w biomasie, zastępowanie nią węgla wpływa również na obniżenie emisji tlenków siarki, rozwiązując tym samym problem odsiarczania spalin.

Dokonane oszacowanie ekologicznych skutków zmiany wegla przez biomasę w gospodarstwie indywidualnym wskazuje, iż – przy zastosowaniu sredniego zużycia około 8 ton wegla w skali roku na jedno gospodarstwo domowe – można zredukować emisję poszczególnych zanieczyszczeń o:

  •  dla CO2 – 92%
  •  dla SO2 – 97%
  •  dla NO2 – 80%
  •  dla pyłu – 99,9%
  •  dla TOC – 77% (zanieczyszczenia organiczne )
  •  dla WWA – 99,9% ( wielopierścieniowe węglowodowry aromatyczne )
  •  dla B(a)P – 99,9% (benzo [a] piren )

W przypadku bilansu CO2 uzyskuje się efekt całkowitej redukcji emisji, wynikający z faktu, iż biomasa w okresie wegetacji pochłania analogiczna ilośc dwutlenku węgla.