Przygotowanie surowca

Do produkcji ekologicznego peletu ze słomy niezbędnym i podstawowym składnikiem jest słoma zbóż. Jako, że dokładamy wszelkich starań aby produkowany przez nas pelet był najwyższej  jakości tego samego wymagamy od dostarczanego surowca. Tylko odpowiedniej jakości surowiec może posłużyć do produkcji peletu o wymaganych parametrach.

Jakość surowca badana jest przez naszych pracowników wieloetapowo. Dokonujemy kontroli surowca w czasie jego produkcji ( prasownie słomy ), w trakcie przechowywania ( kontrola stogów ) oraz podczas przyjmowania go do produkcji (kontrola na wadze firmy).
Dzięki surowym normom jakości produkowany przez nas pelet spełnia oczekiwania naszych odbiorców i nasze.

Prawie każdy plon może stać się podstawą do produkcji słomy najwyższej ja¬kości, trzeba jednak pamiętać o właściwym: suszeniu, prasowaniu i stertowaniu tego surowca.

Prasowanie
Nie prasuj słomy wilgotnej – słoma przed prasowaniem musi być poddana procesowi naturalnego suszeniu przez słońce i wiatr, w przeciwnym razie wilgoć zgromadzona w balocie rozpocznie proces gnilny. Nie prasuj słomy technologicznie niedojrzałej lub zaraz po kombajnie.
Prasuj słomę możliwie ciasno.

Stertowanie
Układaj sterty „na zakładkę” – zmniejszysz liczbę szczelin, przez które może przedostać się woda i zawilgocić słomę. Zakończ stog rzędem pojedynczych balotów.
Stogi i sterty powinny być układane w łatwo dostępnych miejscach i w odpowiednich odległościach od siebie, urządzeń, budynków, dróg itd. – (rozporządzenie MSWiA – Dziennik Ustaw z 2012 r. nr 109 poz. 719)

stertowanie
Top