W ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 Działanie 4.4. Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym realizujemy projekt pod tytułem:

„Uruchomienie produkcji ekologicznego peletu ze słomy poprzez wdrożenie innowacyjnej technologii”

Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

INNOWACYJNA_GOSPODARKA
kania
un
Top