NASZA OFERTA

Firma Greenel zajmuje się produkcją wysokojakościowego peletu ze słomy od 2010 roku. Naszym głównym produktem jest pelet przemysłowy kierowany głównie do sektora energetycznego. Dysponujemy odpowiednią flotą samochodów ciężarowych dzięki czemu oferta naszej firmy oferuje dostawę ustalonej ilości peletu pod wskazany adres. Oferowany pelet to czysty, wysokiej jakości pelet ze słomy o średnicy 8mm. Jakość produkowanego przez firmę Greenel paliwa jest kontrolowana przez wewnętrzne laboratorium, w którym sprawdzane są takie parametry jak kaloryczność, ilość popiołu czy wilgotność. Regularne badania peletu pozwoliły nam uzyskać niezbędną wiedzę w dziedzinie doboru surowca, jego wilgotności i rodzaju.

Oferowany przez nas pelet kierowany jest głównie do dużych odbiorców takich jak wspomniane wcześniej elektrownie ale również sprawdza się w przydomowych instalacjach CO.

pelet_przemyslowy

Palet przemysłowy

Nasz palet dostarczamy do elektrowni i elektrociepłowni. Jego jakość docenili tacy odbiorcy jak PGE, EDF czy Veolia. Ekologiczny palet ze słomy produkowany przez firmę Greenel spełnia normy stawiane przez przemysł energetyczny.
pelet_dla_domu

Palet dla domu

Nasz palet to czyste i ekologiczne paliwo, które możesz stosować w domowej instalacji CO. Pozostały po spalaniu popiół idealnie nadaje się jako nawóz do Twojego ogródka! Wystarczy niewielka przeróbka  standardowego pieca i już możesz cieszyć się z czystego i ekologicznego paliwa.
pelet_jako_sciolka

Palet jako ściółka

Palet jako ściółka? Tak! To nowoczesne i bardzo wydajne rozwiązanie. Dzięki dokładnemu procesowi produkcji przy użyciu nowoczesnych technologii wytwarzamy naturalny produkt w 100% ze słomy. Wysoka wchłanialność, łatwość ścielenia, pochłanianie zapachów, to tylko niektóre z szeregu zalet tego nowoczesnego i wygodnego rozwiązania.

BIOMASA

Biomasa jako odnawialne źródło energii budzi coraz większe zainteresowanie wśród potencjalnych jej odbiorców na świecie, w tym także i w Polsce. Należą do niej surowce pochodzenia roślinnego i zwierzęcego, które ulegają biodegradacji i pochodzą z produkcji rolniczej, a także przemysłu rolno-spożywczego. Spośród wielu rodzajów biomasy największe znaczenie ma biomasa pochodzenia roślinnego. Może ona być używana na cele energetyczne w procesach bezpośredniego spalania surowców stałych lub przetwarzana na biopaliwa ciekłe i gazowe. Do biopaliw stałych zalicza się m.in.: słomę, drewno, rośliny energetyczne, a także ziarno. Są to surowce energetyczne pierwotne, które, poza korzyścią ekologiczną i ekonomiczną, dają szansę rozwoju rolnictwa [Grzybek 2003].

Według danych statystycznych w Polsce corocznie uzyskuje się około 30 mln t słomy, z czego około 20 mln t zużywa się na cele rolnicze, a pozostałe 10 mln t można wykorzystać dla celów energetycznych. Potencjał energetyczny słomy w kraju jest znaczny, a pełne wykorzystanie nadwyżek produkcji słomy może pokryć aż 4% zapotrzebowania Polski na energię pierwotną. Energia chemiczna 1 kg słomy o wilgotności 15% wynosi 14,3 MJ, co odpowiada energii chemicznej zawartej w 0,81 kg drewna opałowego lub 0,41 m3 gazu ziemnego wysokometanowego. Pod względem energetycznym 1,5 t słomy równoważne jest 1 t węgla średniej jakości. W Polsce słoma może być wykorzystana jako paliwo do ogrzewania mieszkań, budynków inwentarskich w gospodarstwach rolnych, jak i kotłowniach komunalnych.

Wartość energetyczna to jeden z podstawowych parametrów termofizycznych biopaliw stałych. Waha się od 6-8 MJ×kg-1 dla biomasy o wilgotności 50–60% do 15–17 MJ×kg-1 dla biomasy podsuszonej, której wilgotność wynosi 10–20%, aż do 19 MJ×kg-1 dla biomasy całkowicie wysuszonej. Jednak jest ona niższa od wartości opałowej węgla i znacznie niższa od wartości opałowej gazu ziemnego. Wartość opałowa wszystkich rodzajów biomasy zależy ściśle od jej wilgotności . Zwiększanie się tego parametru powoduje zmniejszanie się wartości opałowej biomasy.

Top